ایسنا در خبری که تنظیم آن هم عجیب است از مرگ ۴۰۰۰ جوجه در یک مرغداری خبر داده است. در انتهای خبر تاکید شده که این حادثه تلفات جانی نداشته؛ گویا جان حیوان با هیچ برابر است. شاید باید متذکر شد که یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین حقوق حیوانات، حق جان داشتن است، همان جان شیرینی که خدا داده و در کتب درسی دبستان تدریس می شود!به گزارش ایسنا وقوع آتشسوزی در یک واحد مرغداری در حومه شهر کرمانشاه، باعث سوختهشدن چهار هزار قطعه جوجه در آتش شد.در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره آتشسوزی در یک واحد مرغداری در محدوده استحفاظی پاسگاه «سر فیروزآباد» شهر کرمانشاه در جمعه شب گذشته ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
پس از حضور ماموران در محل و انجام بررسیهای انجام شده مشخص شد، به علت نشت گازوئیل از یکدستگاه بخاری، ساختمان یک واحد مرغداری دچار حریق شده و تعداد چهار هزار قطعه جوجه ۵۰ روزه در آتش سوختهاند.
بر اساس این گزارش، این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.