با تلاش محیط بانان استان سمنان تصویر گربه شنی در پارک ملی کویر ثبت شد محیط بانان استان سمنان موفق به ثبتتصویرگربه شنی در پارک ملی کویر مرکزی شدند.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان، محیط بانان پارک ملی کویر مرکزی، در یک اتفاق نادر پس از سال ها موفق شدند از گونه کمیاب گربه شنی تصویربرداری نمایند.
یادآور می شود گربه شنی یکی از کمیاب ترین و زیباترین حیوانات ایران است و به سختی می توان آن را مشاهده کرد. دارای سر پهن ، گوش های بزرگ و پهن ، و دست و پا کوتاه است . برخلاف سایر گربه ها کف دست ها و پاها موهای بلند قهوه ای یا سیاهی دارند که پینه ها را می پوشانند. رنگ موهای پشت ، زرد شنی گاهی با نوارها و خال های نسبتاً تیره بدن سفید است و اندازه ی طول سر و تنه ۴۳ تا ۵۲ سانتی متر ، دم ۲۳ تا ۳۱ سانتی متر ، ارتفاع ۲۴ تا ۳۰ سانتی متر ، وزن ۵/۱ تا ۳ کیلوگرم می باشد.
از معدود زیستگاه های این جانور منحصر به فرد می توان به پارک ملی کویر و پارک ملی توران در استان سمنان اشاره کرد.