چشم حیوان​ات توسط عکاس با استعداد سورن منویلین گرفته شده است.


نگران نباشید، هیچ حیوانی در طی گرفتن این عکس های منحصر به فرد صدمه ندید.

کروکودیل

سگ

خرگوش
پیتون زال
کیمن(گونه ای از سوسمارها)
کفتار
سوسمار
پیتون ببری
اسب