اختصاصي ايرن
بازگشت آهوان شیراحمد
ایرن-محمد محمد پور:آن طور که محیط زیست خراسان رضوی می گوید آهوان شیراحمد به این زیستگاه بازگشته اند.آهوانی که تابستان امسال به دلیل خشکسالی و کمبود علوفه به اطراف مهاجرت کرده بودند.به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران،روابط عمومی محیط زیست خراسان خبر از بازگشت 800 آهو به این زیستگاه خبر داده است.این یعنی 80 درصد از آهوان مهاجری که شیراحمد را ترک گفته و برای تأمین آب و علوفه خطرات ناشناخته اطراف را به جان خریده و بعضا شکار شکارچیان متخلف و یا سگ های گله و حتی برخی کشاورزان شدند.
در تازه ترین سرشماری صورت گرفته شمار آهو در شیراحمد 2533 رأس اعلام شده است.خبری خوشحال کننده و در عین حال نگران کننده!آهوان مهاجر که به زیستگاه بازگشته اند امنیت بیشتری دارند اما شیراحمد بار دیگر بیشتر از ظرفیت خود آهو دارد و این تهدید جدی است.
پیش تر تقی پور،معاون محیط طبیعی اداره محیط زیست خراسان رضوی،به ما گفته بود که در سرشماری زمستان سال گذشته نزدیک به 2600 رأس آهو در شیراحمد سرشماری شده بود اما در سرشماری جدیدتر حدود هزار رأس آهو کم شده و جمعیت این گونه به حدود1600 رأس رسیده است."
وی در گفت وگو با ایرن ادامه داده بود:"آهوان شیراحمد به اطراف رفته اند و ما در شعاع 40 کیلومتری آنها را مشاهده کرده ایم.ما
تا حدودی توانسته ایم آب گونه را تأمین کنیم اما برای تأمین علوفه آهوان نتوانسته ایم آن طور که باید،اقدام کنیم."
زیستگاه شیراحمد سومین زیستگاه بزرگ آهو در کشور پس از موته و قمیشلو است.این زیستگاه از بلایای طبیعی آسیب فراوان دیده به طوری که در سیل اردیبهشت سال گذشته حدود 300 آهو تلف شدند.
افزایش جمعیت آهو در این زیستگاه سبب شده بود که مقامات محلی درخواست انتقال گونه به سایر زیستگاه ها را داشته باشند که اکنون به نظر می رسد این درخواست منتفی شده باشد.