۴۹ جوجه پنگوئنی که در جریان آلودگی نفتی که ماه های گذشته آب های نیوزلند را فراگرفته بود، توسط مردم نجات پیدا کرده بودند روز گذشته رها شدند.