رفتارشناسی سگ های مهاجمیکی از خصوصیات جالب سگ ها این است که حس ترس را به خوبی درک می کنند. اگر شما از سگی بترسید او برای شما پارس کرده و شما را گاز خواهد گرفت. بنابراین در برخورد با سگی به شما غرش می کند، محکم و مقتدرانه ظاهر شوید و با تحکم سرش فریاد بزنید. هرگز از مقابل سگی که به سمت شما می آید نگریزید. دویدن شما او را به شدت تحریک کرده و انگیزه ی بیشتری برای گاز گرفتن شما پیدا می کند. این رفتار، باقی مانده رفتارهای غریزی شکار بوده و مربوط به مکانیسم بینایی آن ها می شود. سگ ها اجسام ساکن را در هاله ای از شبه و سایه می بینند و فقط ابعاد تقریبی آن را تشخیص می دهند. ولی اجسام متحرک، هدفی برای تعقیب کردن به شمار آمده و او را به هیجان می آورد. از نزدیک شدن به سگ های گله خودداری کنید و اگر به گله گوسفندی نزدیک می شوید سعی کنید ابتدا چوپان گوسفندان را از این موضوع آگاه کنید . در بین گله هم رفتار شما باید ملایم و دوستانه باشد و از انجام حرکات سریع و غیر منتظره خودداری کنید. در مورد سگ های نگهبان هم بهتر است با اطلاع صاحب حیوان و همراهی او به قلمرو سگ وارد شوید. ورود ناگهانی شما با واکنش تندی از جانب سگ رو به رو خواهد شد و می تواند بسیار خطرناک باشد. بسیاری از سگ های ماده در چند روز اول بعد از زایمان نسبت به توله های خود حساس بوده و در صورت نزدیک شدن یا دست زدن به توله ها، واکنش های تند و خشنی از خود نشان می دهند. این رفتار اعتراض آمیز ابتدا با غرغر کردن و نشان دادن دندان ها و سپس پارس کردن و هجوم به سمت شما بروز می کند. سگ های ماده در این دوره می توانند خطرناک بوده و دست یا پای شما را گاز بگیرند. از نزدیک شدن به توله های تازه متولد شده خود داری کنید حتی در غیاب مادر به آن ها دست نزنید. زیرا در این صورت ممکن است مادر توله های خود را بخورد، رها کند و یا آن ها را به محل دیگری منتقل کند.در مورد سگ های ولگرد وضعیت کمی متفاوت است. یک سگ ولگرد معمولا حیوانی گرسنه و ضعیف است و اگر شما به او کاری نداشته باشید، او نیز به شما آسیبی نمی رساند. اگر سگ ولگردی به شما نزدیک شد دست هایتان را باز کنید تا حجم بدنتان بزرگ تر به نظر رسد و سرش فریاد بزنید تا شما را پر قدرت و ترسناک ببیند. روش دیگر این است که روی زمین خم شده و وانمود کنید سنگی از روی زمین برداشته اید. آن گاه حالت پرتاب سنگ به سوی او را به خود گرفته و با صدای بلند او را از خود دور کنید. در صورتی که کار شما موثر بود بد نیست چند قدم هم او را با صدای بلند تعقیب کنید تا حسابی از شما بترسد. فرار شما بدترین واکنش ممکن خواهد بود. سگ های بی صاحبی که بدون علت به انسان حمله می کنند، ممکن است هار بوده و در مرحله بروز واکنش های عصبی بیماری باشند. این سگ ها بسیار خطرناک بوده و علاوه بر این که می توانند آیسب های جدی به شما وارد کنند، ناقل ویروس بیماری هاری هم هستند. ریزش بزاق فراوان از دهان، تلو تلو خوردن و واکنش های عصبی غیر عادی، از علائم ظاهری بیماری بوده و باید شما را از درگیر شدن با چنین سگی بر حذر دارد. اگر احتمال می دهید حیوانی که به شما حمله کرده هار است، به مکانی بلند مثل سقف اتومبیل، بالای درخت یا روی پرچین یا دیوار نزدیک خود بروید و از دسترس او دور شوید. این نکته را بدانید که سگ هار به قصد گاز گرفتن شما حمله کرده و به سختی ممکن است از این کار صرف نظر کند. اگر چوب یا وسیله بلند دیگری در اختیار دارید، به کمک آن حیوان را از خود دور کنید و به محل امنی پناه ببرید. سگ ها بیشتر ناحیه پا را گاز می گیرند واحتمال دارد شلوار شما را پاره کرده و آسیب های خطرناک به شما وارد کنند. اگر از جانب سگی مورد حمله قرار گرفتید سعی کنید روی زمین نیفتید تا حیوان به نقاط حساس بدن شما مثل گردن و شکم دسترسی پیدا نکند. اگر هیچ راه فراری ندارید، سعی کنید او را با پای خود دور کرده و ضرباتی به ناحیه گردنش وارد کنید. اگر هم روی زمین افتاده اید، با دست خود زیر گردن حیوان را گرفته و فشار دهید یا مفصل آرنج خود را به دور گردن گردنش قفل کرده با وارد کردن فشار تنفسش را مختل کنید. اگر هم توان انجام این کار ها را ندارید و وحشتزده و بی دفاع روی زمین افتاده اید، مچ دست خود را در دهان سگ بگذارید و فشار دهید تا او نتواند گردن و صورت شما را گاز بگیرد. در هر صورت سگ ها در صورتی که درست تربیت نشده باشند و یا سگ ولگرد باشند می توانند خطرناک بوده و جراحات شدید و حتی مرگباری به انسان وارد کنند.

پایان

منبع: راهنمای جامع حیوانات اهلی ( سگ )
گردآوری: hsoonheb