آموزش چیدن فنجانها به طوطی
چگونه به طوطی خود آموزش دهیم که فنجانها را بر روی یکدیگر قرار دهد؟

این ترفندی است که به نظر می رسد طوطی ها به آسانی و با لذت یاد خواهند گرفت .شما می توانید این فنجانهای روی هم قرار گرفته را، از داروخانه ها و یا اسباب بازی فروشی ها خریداری کنید. من از یک مجموعه فنجان ، فنجان هایی را انتخاب می کنم که به راحتی در داخل یکدیگر قرار گرفته و گیر نمی کنند .


اکنون شما می توانید فنجانها را با توجه به اندازه مرتب کنید با فرض اینکه طوطی ، در طی مراحل یادگیری با آنها آشنا شده وآنها را به سمت شما بازمی گرداند. برای شروع فقط از 4 فنجان استفاده کنید .

دومین فنجان بزرگ را وسط میز قرار دهید و از طوطی بخواهید آن را به سمت شما بیاورد . بزرگترین فنجان اکنون در مقابل شما قرار دارد بنابراین وقتی طوطی دومین فنجان بزرگ را به سمت شما می آورد ، می توانید با ضربه زدن به بزرگترین فنجان، به جایی اشاره کنید که می خواهید دومین فنجان بزرگ در آن قرار گیرد .اگر شما ابتدا، بازی بسکتبال را به طوطی خود آموزش داده باشید انجام این ترفند برای او بسیار آسان خواهد بود . در غیر اینصورت می توانید کف دست خود را به صورت کج بر روی دهانه بزرگترین فنجان قرار دهید ، در این حالت دومین فنجان بزرگ، به داخل آن سر خواهد خورد .بعد از اینکه دوبار این تمرین را انجام دادید، می توانید تمرین با سومین فنجان بزرگ را آغاز کنید ، معمولا طوطی به سرعت متوجه منظور شما خواهد شد . سومین فنجان بزرگ را وسط میز قرار دهید و از طوطی بخواهید که آن را به سمت شما بیاورد و فقط باید به جایی اشاره کنید که می خواهید سومین فنجان را در آن قرار گیرد .این کار را برای کوچکترین فنجان نیز تکرار کنید .هنگامی که او به آسانی در حال اجرای این ترفند است ، فنجانها را به ترتیب اندازه در یک ردیف قرار دهید . او باید دومین فنجان بزرگ را بردارد و در داخل بزرگترین فنجان که دقیقا در کنارش واقع شده ، قرار دهد . سپس فنجان بعدی را از همان ردیف برداشته و بر روی دومین فنجان و سرانجام کوچکترین فنجان را بر روی فنجانهای دیگر بچیند.

طوطی به سرعت این تمرین را می آموزد . به محض یادگیری این ترفند ، به هیچ دستور یا علایمی نیاز پیدا نخواهید کرد. فقط فنجانها را بر روی میز قرار دهید و طوطی خود را در حال انجام این ترفند مشاهده کنید . برای پیچیده تر کردن این ترفند ، ترتیب فنجانها را تغییر دهید تا طوطی برای اینکه بفهمد کدام فنجان باید در داخل دیگری قرار بگیرد، مجبور شود اندازه ها را تشخیص دهد .

اما هنوز نمی توانید این ترفند را تا این حد پیچیده کنید ، این ترفند پیچیده مخصوص طوطی هایی است که آموزش های پیشرفته تری دیده باشند .

آموزش مفهوم بازگرداندن اشیا، باید طی دو یا شاید 3 جلسه به طوطی آموزش داده شود .پس از آن هر ترفند به تنهایی فقط به یک جلسه آموزش نیاز خواهد داشت. به یاد داشته باشید که باید همه جلسات سرگرم کننده باشند و هیچ عجله ای برای انجام ترفند وجود ندارد . اگر احساس می کنید که طوطی چیزی را نمی تواند بفهمد ، یک مرحله به عقب بازگردید و دوباره سعی کنید . نکته بسیار مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که اگر طوطی ترفندی را یکبار بیاموزد هرگز آن را فراموش نخواهد کرد . طوطی ها حافظه ی فوق العاده ای دارند . وقتی من با سگ ها کار می کردم همیشه مجبور به آموزش مجدد و تقویت کردن چیزی بودم که آنها به ظاهر یاد گرفته بودند اما پرندگان مخصوصا طوطی سانان بسیار با آنها متفاوتند . من پرندگانی داشتم که سالها قبل به آنها ترفندهایی را آموزش داده بودم که از زمان یادگیری دیگر آن را انجام نداده بودند . اما این ترفندها را درست مانند اولین روز یادگیری، برای من انجام دادند و این امر همیشه برای من شگفت انگیز است .به یاد داشته باشید که شما همیشه نمی توانید برای جایزه دادن و تشویق کردن سختگیر باشید .

مترجم : sepideh
گرداورنده : honey
تربیت کننده : tani robar