اردک سر سفید / Oxyura leucocephala

فرمانرو:جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته : غازسانان
تیره : اردکیان
سرده : oxyyura
گونه: o.leucocephala
وضعیت بقا : در خطر انقراضاردک سرسفید (نام علمی: Oxyura leucocephala) گونه ای اردک شقدم کوچک و مهاجر است که از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست در فهرست گونه های در خطر انقراض قرار گرفته است. همچنین این پرنده بر طبق توافقنامهٔ حفاظت از پرندگان آبی مهاجر آفریقا و اوراسیا، جزو گونه های محافظت شده به شمار می رود.

اردک سرسفید حدوداً ۴۶ سانتیمتر طول داشته و دمی دراز و شق دارد. از نظر ظاهری دو جنس با یکدیگر تفاوت دارند و پرندهٔ نر بالغ دارای بدنی قرمز و خاکستری، کله ای بزرگ و سفید، گردن و تارُکی سیاه و نوکی آبی رنگ است. در مقابل، اردک سرسفید مادهٔ بالغ دارای بدنی قهوه ای-خاکستری، صورتی سفید و منقاری تیره رنگ بوده و بر روی گونه اش نیز خطی نوار مانند کشیده شده است.

اردک سر سفید از پراکندگی بالایی در جهان برخوردار نیست و مناطقی در شمال غربی آفریقا،خاور میانه، آسیای مرکزی و برخی نقاط جنوبی و جنوب غربی اروپا زیستگاه آن را تشکیل می دهد. بدین ترتیب می توان این پرنده را در تالاب ها، دریاچه ها و نیزارهای بخش هایی ازروسیه، قزاقستان، ازبکستان، مغولستان، ارمنستان، ایران، افغانستان، ترکیه، مجارستان، جنوب اسپانیا، الجزایر و تونس مشاهده نمود. دریاچه ها و استپ های شمال قزاقستان (ساریارکا) و دریاچه بوردور در ترکیه از مهم ترین نواحی زمستان گذرانی اردک سر سفید به شمار می آیند.
این پرنده به ایران نیز مهاجرت کرده و در برخی تالاب ها همچون تالاب قوریگل و تالاب میانگران اقدام به تخم گذاری می کند.منبع:ویکی پدیا