منقارشاخی همپریش / Tockus hemprichiiفرمانرو : جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: منقار شاخی سانان
تیره : منقار شاخیان
سرده : Tockus
گونه : T.hemprichi
وضعیت بقا : کمترین نگرانیمنقارشاخی همپریش با نام علمی Tockus hemprichii پرنده ای از خانوادهٔ منقارشاخیان است که بومی آفریقا بوده و در اتیوپی ، اریتره ، اوگاندا ، جیبوتی ، سودان ،سومالی و کنیا یافت می شود. منقارشاخی همپریش بیشترین گستردگی جمعیتی را در اتیوپی دارد. نام این پرنده برگرفته از نام ویلهلم همپریش ، طبیعی دان آلمانی است.
منقارشاخی همپریش پرنده ای بزرگ به طول ۵۹ سانتی متر است. پرهای قسمت بالایی بدن پرنده سیاه بوده و در حاشیهٔ بال ها رنگ پریده می شود. پرهای ناحیهٔ شکم سفید هستند. نوک پرنده به رنگ قرمز تیره است که در پرندهٔ نر روشن تر بوده و در پرندهٔ ماده بیشتر به سیاهی می گراید. پرندگان جوان نابالغ به پرندهٔ ماده شباهت دارند.
منقارشاخی همپریش بومی درختستان ها و بوته زارهای خشک با برونزد های صخره ایست و در شکاف سنگ ها و صخره ها لانه سازی میکند.
صدای پرنده شامل مجموعه ای طولانی از آواهای بلند و سوت مانند کِک-کِک-کِک است که نخست به آرامی آغاز شده و پس از شدت یافتن به پیپ-پیپ-پیپ-پیپیپپیپیپیپ هایی عصبانی بدل می شود و سپس محو می گردد.


منبع: ویکی پدیا