خبرگزاری فارس: گلهای از گرگها به دلیل گرسنه بودن وارد محلات مختلف شهر نیر شده و سبب وحشت شهروندان شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، گله دسته جمعی گرگها که حوالی عصر پنجشنبه و به دنبال بارش برف به محلات حاشیه شهر نیر انجام شد، وحشت عدهای از اهالی را به دنبال داشت به طوری که بعد از حضور نیروهای امدادی و به صدا درآمد چراغ و آژیر خطر آنها تعداد زیادی از این گرگها پا به فرار گذاشته و به مناطق اطراف متوالی شدند.
این گله گرگها که تعداد آنها به 15 قلاده میرسید به دنبال بارش شدید برف در نیر و پیدا نکردن طعمه و غذا رو به مناطق مسکونی و حاشیهای آوردند تا شاید بتوانند غذایی برای خود پیدا کنند.
به گزارش فارس، به دنبال این حادثه که هیچ تلفات و زخمی به دنبال نداشت، فرماندار نیر با تشکیل جلسه اضطراری از متولیان اصلی خواست تا با مراقبتهای لازم اجازه ندهند دسته گرگها و یا برخی حیوانات موزی آسایش مردم را به هم بریزند.
سیدحمید عباداللهی افزود: خوشبختانه ورود گله گرگها به نیر آسیبی به شهروندان وارد نکرده، اما دستگاههای ذیربط به ویژه مراجع انتظامی، محیط زیست و شهرداری نباید اجازه دهند این حیوانات وحشی که سبب ناراحتی و گلهمندی مردم شده وارد شهر شوند.
وی همچنین به آمادگی نیروهای امدادی و پلیس برای امدادرسانی به حادثهدیدگان احتمالی به دنبال شروع بارشهای جدید در منطقه اذعان داشت: از تمام اعضای ستاد حوادث غیرمترقبه انتظار میرود با توجه به نزدیک بودن تعطیلات تاسوعا و عاشورا و همچنین نامساعد بودن شرایط جوی در آمادگی کامل به سر ببرند