ایرن:مسئول حفاظت محیط زیست شهرستان جغتای از شناسایی و دستگیری شکارچیان متخلف در این منطقه خبر داد .

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، سید مقتدی آقامیری اظهار داشت : در راستای اجرای عملیات و پیگیری های گروه های حفاظت محیط زیست ، چندین شکارچی غیرمجاز که اقدام به شکار در این منطقه کرده بودند ،شناسایی و دستگیر شدند .
وی تصریح کرد : در هفته گذشته 4 نفر شکارچی غیر مجاز که با روش و شگرد خاصی در دامنه ارتفاعات منطقه مهنه با ایجاد نور در تاریکی شب ، اقدام به شکار کبک می کردند شناسایی و دستگیر شدند.
مسئول حفاظت محیط زیست جغتای افزود:این گروه 11 قطعه لاشه کبک به همراه داشتند و طبق قانون محکوم به پرداخت جریمه ای بالغ بر 264 هزار تومان جهت ایجاد خسارت به محیط زیست شده و برای رسیدگی بیشتر به این تخلف ها به دادگاه معرفی شدند . وی همچنین در ادامه عملیات حفظ محیط زیستی ،از دستگیری یک نفر شکارچی که اقدام به حمل اسلحه غیرمجاز نیز کرده بود ،خبر داد .
آقامیری گفت :این فرد که با یک دستگاه خودرو در منطقه قلعه نو شهرستان جغتای شناسایی شده بود، قصد شکار حیوانات کوهی همچون قوچ و میش داشت که جهت رسیدگی به تخلفات به دادگاه معرفی گردید . مسئول حفاظت محیط زیست جغتای همچنین در پایان اظهار داشت :در اقدامی دیگر چند شکارچی متخلف که با اطلاع از وضعیت زیست کبک در هنگام بارش برف اقدام به شکار چندین قطعه کرده بودند؛ به مبلغ 96 هزار تومان جهت ضرر و زیان وارده به محیط زیست جریمه شدند