رشت / واحد مرکزی خبر / اجتماعی 2 قاچاقچی پرندگان مهاجر در رشت دستگیر شدند . این قاچاقچیان 14 قطعه فلامینگو و 2 قطعه قو را بصورت زنده در فریدون کنار مازندران شکار کرده بودند . معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت : این قاچاقچیان می خواستند 16 قطعه پرنده مهاجر را به تهران منتقل کنند . حسین علی نژاد افزود : 2 متهم به مقامات قضایی و پرندگان مهاجر شکار شده به اداره کل حفاظت محیط زیست تحویل داده شدند . فلامینگو و قو جزء پرندگان حفاظت شده است و شکار این 2 پرنده جرم محسوب می شود