خبرگزاری فارس: با تلاش ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خواف، یک محموله هوبره شامل 22 قطعه پرنده به مقصد کشورهای عربی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، به نقل از روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی رئیس اداره محیط زیست شهرستان خواف اظهار داشت: این هوبرهها در به طرز ماهرانهای در کارتنهای موز جاسازی شده بودند و قاچاقچیان قصد داشتند پس از انتقال این پرندههای زیبا و نادر به وسیله خودرو به بوشهر ،این محموله را به کشور های عربی همسایه منتقل کنند.
سعید مهدی پورتوانا افزود: کشف این محموله ارزشمند با همکاری مشترک اطلاعاتی و هماهنگی همهجانبه با نیروی انتظامی صورت گرفت و راننده خودرو نیز دستگیر و تلاش برای شناسایی سایر اعضای باند ادامه دارد.
*کشف 5 قطعه هوبره در شهرستان خواف
ماموران یگان حفاظت محیط زیست خواف موفق شدند طی یک ماه گذشته پنج قطعه هوبره شامل لاشه و پرنده آسیبدیده را کشف کنند.
در این رابطه پنج نفر متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
همچنین رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خواف خبر از کشف مقداری گوشت قوچ وحشی در یک منزل روستایی داد.
توانا اظهار داشت: در پی بازدید از یک منزل روستایی در روستای منطقه کبیرکوه خواف مقداری گوشت قوچ وحشی کشف شد و یک نفر متخلف دستگیر و برای دو متخلف متواری دیگر حکم جلب صادر شده است