مديركل حفاظت زيست گيلان گفت: 4 گلوله از بدن فلامينگو و قوي گنگ شكار شده در شهرستان رودسر خارج شد و در حال حاضر اين پرندگان حالشان خوب است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه گيلان، امير عبدوس درخصوص كشف يك قطعه قوي گنگ و يک قطعه پرنده فلامينگو که توسط شکارچيان غيرمجاز در ساحل رودسر شکار شده بود، گفت: اين پرندگان که از ناحيه پا و ران دچار شکستگي شديد و اصابت گلوله قرار گرفته بودند توسط متخصصان محيط زيست تحت درمان قرار گرفتند و بعد از بهبودي کامل به دامان طبيعت باز خواهند گشت.
وي افزود: اين پرندهها از گونههاي حمايت شده اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت بوده و شكار آنها ممنوع است.
عبدوس اظهار داشت: فلامينگو که در زبان محلي به مرغ آتشين يا حسيني معروف است از دسته پرندگان حمايت شده توسط سازمان حمايت از محيط زيست iucn است که همه ساله 150 قطعه از آن براي زمستانگذراني وارد استان گيلان ميشوند.
وي خاطرنشان كرد: فلامينگو از اواسط پاييز تا اواسط ارديبهشت ماه جهت زمستانگذراني از مناطق سردسير به سمت تالابهاي استان گيلان مهاجرت كرده و در صورت مشاهده شكار اين پرنده، شكارچي متخلف به بيش از پنج ميليون ريال جريمه نقدي و از يك تا سه سال زندان محكوم خواهد شد