تیهو


مشخصات: 23تا25سانتيمتر. بك ماكيان كوچك كه ظاهرا" شبيه كبك كوچكي به نظر مي آيد. پرنده ي نرسطح پشتي قهوه اي مايل به خاكي با خطوط ريز موج دار خاكستري دارد . سطح شكمييش به طور كلي قهوه اي مايل به صورتي كمرنگ است و پهلوها در حدود شش نوار خيلي پهن به رنگ دارچيني پررنگ و سفيد دارد . تاركش قهوه اي مايل به خاكي وگلو و جلو گردنش خاكستري است . نوار چشمي پهن و سفيدي داردكه در حد بالا و پايين آن خط سياهي ديده ميشود . پرهاي كناري دمش خرمائي رنگ است . تفتوت پرنده ي نر با ماده اين است كه طرح مشخص سياه و سفيد صورت و پهلوها را ندارد. رفتارش شبيه كبك است و هنگام احساس خطر به جاي پريدن ، مي دود.

زيستگاه: مناطق بياباني و نيمه بياباني. تپه ماهور هاي سنگي و كم ارتفاع. ساحل رودخانه ها و جويبارهاي مناطق خشك و زمين هاي سنگلاخ را ترجيح مي دهد. روي زمين آشيانه مي سازد .تیهو نوعی از انواع کبک ، زیستگاهش در دامنه کوه ها و تپه های پر نشیب وفراز کوهستانی باز و سنگلاخ واطراف چشمه ها ودر پشته های کوه زیر ودره ها وشیب وفراز کوه ها دیده می شود، و درمیان بوته ها وصخره لانه می سازد. مشخصات ۳۵ سانتی متر پرندهای با سطح پشتی خاکستری، گلویی نخودی رنگ بانوار حاشیه ای پهن وسیاه وبا راه راه عرضی وخیلی واضح پهلوها مشخص می شوند. منقار وپاهایش سرخ رنگ است. رنگ خرمائی شاه پرهای کناری دُمَش در پرواز نمایان می گردد. معمولاً جفت جفت یا بصورت دسته های کوچک دیده می شوند. اما در زمستان وفصل بهار بصورت گله های بزرگ هستند. هنگام خطر کمتر پرواز می کند وبیشتر به سوی سربالایی کوهستان می رود تا خود را از خطر دور سازد. در بهار وتابستان پرنده ای پر صدا است.این پرنده در فصل تخمگذاری همیشه کنار تخم خود باقی مانده و از آن ها مراقبت کرده این پرنده حدود۱۲الی۱۰عددتخم می گزارد از نکات قابل توجه برای این پرنده که او را از سایر پرنده هامشخص تر جلوه می دهد قهر کردن این پرنده است که اگر شخصی به تخم های این پرنده دست زند او از تخم ها سر باز می زند وقتی بچه های تیهو سر از تخم در می آورندسریعاً لانه را ترک می کنند.


سعید قمریان