بوچانگاه (Family Dicruridae )

انگليسي : Black Drongo
فرانسوي : Drongo royal
لاتين : Dicrurus macrocercus

مشخصات :
۲۹/۵ سانتيمتر ( با احتساب دم دراز ) ؛ نر و ماده بوچانگاه هم شكل است
پروبالش تماما سياه است با جلاي آبي ، گاهي يك لكه كوچك سفيد در قاعده منقارش مشاهده مي شود
دم خيلي دراز و كاملا دوشاخه دارد . بوچانگاه پرندهاي تكزي است . معمولا با بدني راست روي شاخه هاي خشك ، سيم تلگراف و امثال آن مي نشيند و در فواصل معين به قصد شكار حشرات به پرواز در مي آيد .

زيستگاه :
بيشتر در مناطق باز با درخت هاي پراكنده ، معمولا در زمين هاي زراعتي و اغلب در اطراف روستاها .
روي درختان و معمولا در ارتفاع زياد لانه مي سازد .

پراكندگي :
قبلا تابستان ها به ندرت در جنوب شرقي بلوچستان ديده مي شده است ،
ولي در سال هاي اخير گزارشي مبني بر مشاهده آن در دست نيست.


منبع:irandeserts