نام علمی:Limia nigrofasciata - Blackbarred limia
نام رایج:گوژپشت لیمیا-
Poecilia nigrofasciata
گروه :زنده زا
زیستگاه : آمریکای مرکزی، هاییتی
سایز: نرها4-5 سانتی متر، ماده ها4 - 6 سانتی متر
محل زیست :رودخانه با پوشش گیاهی وسیع
رفتار اجتماعی : صلح آمیز
رژیم غذایی : همه چیز خوار
سطح نگهداری : آسان
تانک : حداقل 80 لیتر
تعداد حداقل داخل تانک: 8 ماهی برای 100 لیتر
پوشش داخل تانک :به پوشش گیاهی فراوان و شناور احتیاج دارد
دما : 24-28 درجه سانتیگراد
pH:7
طول عمر : 3 سال
توضیحات:نوع نر این ماهی دارای رنگ زرد در پشت همراه با راه راه های نامنظم
سفید سیاه در دو طرف ماهی می باشد و دارای باله های پشتی بلند تر و نسبتا جثه کوچکتری نسبت به ماده دارا هستند در صورتی که ماهی ماده دارای رنگی یکنواخت تر و شکمی سفید میباشد همچنین بدن ماده بزرگتر و چاق تراز بدن نر هست معمولا ماده تا 6cmو نرها تا 5cmرشد می کنند
این ماهی در سن 4 ماهگی بالغ می شودماهی نر


مادهمنبع:
http://diszhal.info/english/livebear...rofasciata.php

ترجمه: سعیدز