نتایج تحقیقات دانشمندان بین الــــــمللی نشــان میدهد كه دلــــفینهــــا بسیـــار رمــانتیك هستند و هنگام ابرازعشق و خواستگــــاری بــــه جفت خـــود هـــدیــه مــیدهـنـد. پس از انجام سـه سـال تحقیقات روی شش هزار گروه حیواناتكشف كردند كه دلفینها نه تنها حیوانات بسیار باهوشی هستند، بلكه بسیار رمانتیك بوده و در مراسم خواستگاری و ابراز عشق به جفت خود هدیه می دهند، اما این هدیه به جای دسته گل رزهای سرخ، یك دسته علف دریایی است.


این محققان با تحقیقاتی كه بین سالهای 2003 تا 2006 روی شش هزار گروه حیوانات جنگل های بارانی آمازون انجام دادند و در این تحقیقات به خصوص عادات زندگی دو گونه "دلفینهای صورتی آب شیرین" و "دلفینهای خاكستری ریو" را كه از گونه های در مـعـرض تـهـدید حوضچه های آبی آمازون هستند، مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق از گروه های مورد آزمایش مشاهده شد كه از هر221 دلفین نر حداقل یك دلفین نر علف دریایی، شاخه های كوچك و یا بستههای ضایعات غلات را به دهان خود می گیرد و آن را قبل از ابراز عشق به دلفین ماده هدیه میدهد.این دانشمندان از این تحقیقات نتیجه گیری كردند كه دلفینها نه تنها حیوانات بسیار باهوشی هستند، بلكه رمانتیك هم هستند.