سلام
امشب


NATIONAL GEOGRAPHIC FARSI یه مستند توپ داره به اسم بهشتی" در انتهای دنیا: اپیزود1" حتما ببنید بسیار زیبا بود من امروز صبح دیدمش در مورد جزایر مرجانی بود وکوسه هاست. حالش رو ببرید


ساعت 22