نام علمی : ophiomorus streeti

نام انگلیسی: street's snake skink
نام فارسی: اسکینک ماری استریت


مشخصات : 3 انگشت دست ، 3 انگشت پا ، سپرهای آهیا نه ای در عقب با هم تماس دارند ، سپر جلوی پیشانی در تماس با سپرهای بالا نیستند . 20 فلس اطراف ناحیه میانی بدن .

رنگ آمیزی : سطح فوقانی بدن کرم رنگ در محلول نگهداری ، هر فلس از 8 فلس های پشتی بانقطه قهوه ای تیره این نقاط 8 خط طولی ، که از سپر های عقب سر تا تراز قاعده اندام های حرکتی عقبی ، امتداد می یابند ؛ در عقب بدن 6 خط تا دم ادامه می یابد؛ ناحیه شکمی و پهلو های بدن سفید یکدست

زیستگاه : نواحی بیابانی خشک ، تل های شنی و ماسه ای ، بستر های خشک نهر ها ، آبگیر ها و نهر های زه کشی شده در دشت ها با پوشش گیاهی اندک بو ته ای

عادت و رفتار : روز فعالند ؛ در حفره هایی که در ماسه ها نقب می زنند مخفی می شوند در زیر سطح ماسه ها فعالیت می کنند از حشرات وعنکبوت ها تغذیه می کنند.

پراکندگی جهانی: ایران, پاکستان

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 91 میلیمتر دم 78 میلیمتر

ملاحظات: محل نمونه تیپیک از ایران حداود 18 کیلومتری غرب ایران شهر واقع در استان سیستان و بلوچستان می باشد.


منبع:irandeserts