آران و بیدگل- مدیر پروژه بین المللی یوز آسیایی گفت: براساس مشاهدات و تحقیقات، جمعیت تخمینی یوزپلنگ در ایران بین 75 تا 120 قلاده است
'علیرضا جورابچیان' شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا، اظهارداشت: تاكنون حدود 500 عكس از یوزپلنگ در زیستگاه های مختلف این گونه در خطر انقراض توسط دوربین های پروژه یوزآسیایی به ثبت رسیده است.
وی افزود: از جمعیت تخمینی این گونه با ارزش، حداقل 10 قلاده در زیستگاه های طبیعی استان اصفهان از جمله كویر آران و بیدگل، خارو، عباس آباد نایین و احتمالا منطقه موته وجود دارد.
جورابچیان با اشاره به اینكه در دهه 50 حدود 200 تا 300 قلاده یوز آسیایی در مناطق مختلف كشور وجود داشت، گفت: متاسفانه جمعیت این گونه به دلایل مختلف كاهش یافته است و در اوایل دهه 60 حتی همه متفق القول بودند كه آخرین نسل یوز آسیایی در ایران منقرض شده است.
وی خاطرنشان كرد: مناطقی همچون آران و بیدگل كه دروازه ورود به كویر مركزی ایران است دارای منابع ارزشمند زیست محیطی است كه باید بر روی آن كار مطالعاتی صورت گیرد.
این مسئول به وجود هشت گونه گربه سان ارزشمند در كشور اشاره كرد و اظهارداشت: به جز یك گونه گربه سان، سایر گربه سانان ایران در مناطق كویری زیست دارند.
مدیر پروژه بین المللی یوز آسیایی، تاكید كرد: درحال حاضر علاوه بر اجرای طرح های آموزشی پروژه یوز آسیایی در تلاش هستیم مناطق مختلف زیستی با ارزش كشور را از مناطق آزاد به مناطق شكار ممنوع و حفاظت شده تبدیل كنیم