تعدادی از پرندگان مهاجر در شهرستان پلدختر به علت استفاده از آبهای آلوده به مواد نفتی کانالهای کشاورزی حاشیه مناطق روستایی، تلف شدند.

مسئول محیط زیست شهرستان پلدختر عصر سهشنبه با اعلام این خبر به ایرنا گفت: تاکنون لاشه ۱۰ قطعه پرنده مهاجر اردک اردهای که به علت استفاده آب کشاورزی چاههای آلوده به نفت در حاشیه روستای 'گری باباخان' منطقه تنگ فنی شهرستان پلدختر تلف شدهاند، بدست امده است.

'اسماعیل سعیدی' افزود: آب موجود در این کانال آلوده به مواد نفتی است و با چشمان غیرمسلح نیز آلودگی آن به صورت لکههای سیاه و چرب کاملاً مشهود است.

وی گفت: پرندگان که متوجه طعم غیرطبیعی آب شده بودند به هنگام ترک کانال آب به دلیل چسبندگی مواد نفتی و غلظت بالای آن در آب گرفتار و تعدادی از انها تلف شدهاند.

سعیدی افزود: مامورین حفاظت محیط زیست شهرستان با کمک جمعی از اهالی تعدادی از این پرندگان را از داخل چاه و کانال آب خارج کردند.

مسئول حفاظت محیط زیست پلدختر از مسئولان شرکت نفت منطقه خواست اقدامات لازم برای پاکسازی و ممانعت از ورود موادنفتی به منابع آبی شهرستان را انجام دهند.

بخشی از مناطق شهرستان پلدختر به دلیل نشت مواد نفتی از خطوط انتقال نفت منطقه' سرکان مالکو' آلوده به مواد نفتی است