نام: Bank mynas
نام علمی: Acridotheres ginginianus
سرزمین: پاکستان , بنگلادش


نام های محلی:


  • Ganga myna (Hindi);
  • Gang salik (Bengali);
  • Barad myna (Bihar);
  • Bardi myna (Nepal);
  • Lali (Sind);
  • Daryla myna (Uttar Pradesh).


مینا بانک در مناطق باز شهری زنگی می کنند در نزدیک سوپر مارکت ها و سکونت گاهها دیده می شوند نزدیک های ریل آهن از مناطق مورد علاقه این میناها می باشد نام گذاری به مینای بنگالی یا مینای هندی نیز به همین دلیل است..
توصیف:رنگ آمیزی خاکستری با نوک نارنجی پر رنگ و دور چشم نیز به مان رنگ یعنی نارنجی پر رنگ می باشد از نظر ظاهری به میناهای معمولی شباهت دارد با این تفاوت که به جای رنگ قهوه ای به رنگ خاکستی می باشد و دور چشم به جای حلقه زرد نارنجی پر رنگ بوده و انتهای بالها و دم صورتی کمرنگ می باشد.

هر دو جنسیت شبیه هم هستند و مینای نابالغ رنگ مات تر و متمایل به قهوه ای دارد.
مینای بسیار با شکوه بوده و همیشه در دسته دیده می شود حتی در زمان جفت گیری و تخم گذاری نیز در دسته ها حضور دارند آرام هستند . از نزدیک شدن به کیف های مسافران در ایستگاه راه آهن هراسی ندارند.

صدایی شبیه به مینای معمولا ولی کمی ملایم تر دارند


Learn about Birds: Photos, Breeding, Health and Bird Care