حتی در خانه و یا زمان مسافرت و بیرون رفتن همیشه امکان فرار کردن پرنده وجود دارد به همین دلیل پرندگان نیز مانند سایر حیوانات به وسایل شناسایی نیاز دارند.
روش قدیمی و سنتی شناسایی پرندگان همان حلقه دور پای پرنده است که پا بندها 2 دسته هستند پا بند باز و پا بند بسته که از استیل یا آلمینیوم استفاده می شود.

حلقه پا باز:
حلقه ای باز برای پرندگان بالغ استفاده می شود که فلز دور پای پرنده جمع می شود. معمولا این پابند برای پرندگان بزرگسالی که قصد صادر شدن دارند بعد اتمام دوره قرنطینه استفاده می شود. رو حلقه اطلاعات و محل قرنطینه درج شده است.
حلقه پا بسته:
پا بند بسته برای پای پرندگان جوان استفاده می شود که پا به میزان جای حلقه رشد می کند. رو حلقه طراحی های مختلف و اعداد و حروفی جهت شناسایی پرورش دهنده پرنده و همچنین تاریخ تولد پرنده وجود دارد.میکروچیپ:
میکروچیپی که برای سگ و گربه موجود است برای پرندگان نیز وجود دارد و می توان علاوه بر حلقه پا استفاده شود. اندازه میکروچیپ مانند یک گندم یا دانه برنج است که در عضلات سینه گذاشته می شود. هر میکوچیپ حاوی شماره های تماس و اطلاعات برای تماس گرفتن در زمان گم شدن پرنده است.
زمانیکه پرنده گم شود هر ماموری با اسکن کردن اطلاعات را ردیابی می کند ماموران دامپزشکی ها و آزمایشگاه ها به سرعت بوسیله کدها صاحب حیوان را پیدا می کنند.


ترجمه:شهرزاد
Pet Health Care | Dog and Cat Behavior Information by Veterinarians