سگ های با مو به جای سگ های پشمالوامروزه بیشتر مردم به دنبال سگ های با مو هستند . چون دلیل آنها داشتن نژادی با ریزش موی کم و یا پیدا کردن سگی است که آلرژی ها تاثیر کمتری بر روی موی او داشته باشد این ها نژاد هایی هستند که تقاضای بالایی دارند .

مو کمتر از پشم میریزد

در حالی که از لحاظ شیمیایی با هم برابراند ، وجه تمایز مو این است که معمولا دارای چرخه طولانی تر رشد در پوشش ، کاهش ریزش و شوره است . بر خلاف باور عمومی، در واقع شوره چیزی است که افراد به ان حساسیت دارند نه مو درحالی که به صورت مداوم تحت بحث است، معمولاً نژاد های زیر به عنوان مودار، نه پشم دار بودن عنوان شده اند :

Airedale


Basenji


Bearded Collie


Bedlington Terrier


Bergamasco


Bichon Frise


Bolognese


Brussels Griffon


Chinese Crested


Coton de Tulear


Dandie Dinmont Terrier


Havanese


Irish Water Spaniel


Kerry Blue Terrier


Lagotto Romagnolo


Lhasa Apso


LowchenMaltese


Peruvian Inca Orchid


Polish Lowland Sheepdog


Poodle


Portugese Water DogPuli


Schnauzer


Shih-Tzu


Soft Coated Wheaton Terrier


Tibetan Terrier


Wirehaired Fox Terrier


Yorkshire Terrier


درحالی که ریزش موی کمتر و تاثیر گذاری کمتر روی آلرژی دلایل مهم برای انتخاب یک سگ است، مطمئن باشید که شخصیت و ویژگی های نژادی سگ در هنگام انتخاب یک عضو جدیدی از خانواده در نظر گرفته شوند.مترجم : علیرضا فروغی فر

منبع : vetinfo
پ.ن :

با عرض شرمندگی اسامی نژاد هارو نمیتوانستم با تلفظ صحیح فارسی بنویسم