اسب نژاد هسین ( hessin horses )
یکی از اسب های معروف خونگرم آلمانی است. نام این اسب از محلی به نام " hesse " که قرن هاست به پرورش اسب معروف است باز می گردد. تغییر اهداف پرورشی از اسب های خونگرم که عموما خون اسب الدنبرگ را داشتند در اوایل قرن بیستم به منظور حضور این اسب ها در میادین ورزشی با ورود خون های جدیدی مثل هانور، وست فال، تراکنر و تاروبرد وانگلو – عرب نهایتا باعث تولید اسب هسین گردید.خصوصیات ظاهری:

قد: در حدود 160 تا 170 سانتی متر

سر: کوچک و سبک و خشک

گردن: بسیار قوی ، قوس دار و عضلانی

اندام حرکتی: شاقولی ، نسبتا کوتاه، شانه نه چندان طویل و کپل کمی شیب دار

رنگ: تمامی رنگ های یکدست . رنگ ابلق و خالدلر در این اسب ها دیده نمی شود.

کاربری: سواری آزاد ، مسابقات پرش از مانع ، مسابقات سه روزه و درساژ و کارهای قدرتی سبک و نیز آ میخته گری جهت تولید دو خون های ورزشی بیشترین کاربری از این نژاد است.

پراکندگی: در کشورهای آلمان ، هلند، و انگلستان و به صورت محدود تری در برخی از کشورهای اروپای شرقی پرورش می یابند. در کشور آلمان و هلند این اسب ها دارای انجمن نژاد و تبارنامه ملی هستند.


دکتر مسعود خلیلی
گردآوری:
hsoonheb