اگر سگ را در داخل خانه نگهداری می کنید. محلی مخصوص برای سگ تدارک ببینید. خانه های مخصوص سگ به تعدادی زیاد در فروشگاه های حیوانات و یا در اینترنت موجود است. در صورت امکان سگ را در محلی نزدیک به در خروجی قرار دهید تا این اختیار را داشته باشد تا در هنگام دستشویی به بیرون از منزل مراجعه کند. اگر به سگ امکان دستشویی در داخل منزل یا خارج آن داده شود سگ معمولا بیرون را انتخاب می کند. اگر این مورد را لحاظ کنید غالبا احتمال دسشویی کردن سگ در داخل خانه از ریشه کنده می شود. هر گاه سگ از خواب بیدار می شود مطمعن شوید که به بیرون می رود .( شما باید سگ را به بیرون ببرید اگر محل سگ در نزدیکی دری باز نیست).
زمانی که سگ را به بیرون از منزل می برید مهم است که او را دقیقا به یک محل مشخص در باغچه ببرید .این امر باعث می شود تا سگ تشویق شود تا در همان محل که آثار فبلی دستشویی هم مشاهده می شود دستشویی کند. سگ به زودی این محل را برای دستشویی کردن خود انتخاب می کند.
هر گاه سگ را به محل مشخص شده می برید به دستوراتی مانند دستشویی کن یا سریع باش بدهید. به انجام این عمل ادامه دهید به خصوص در زمانی که سگ در حال انجام عمل دستشویی است. این به سگ کمک می کند تا دستور را با عمل دستشویی مطابقت دهد . در مدت زمانی بسیار کوتاه با استفاده از این روش سگ قادر خواهد بود تا طبق فرمان شما در محل مشخص دستشویی کند

مهم ترین قسمت آموزش این است که هر بار سگ را در هنگام دستشویی کردن در محل مشخص شده تشویق کنید. این امر بسیار ضروری است. این نیروی مثبت سرعت آموزش سگ را بسیار بالا می برد. همیشه سگ را به محل میشخص شده ببرید همیه به او فرمان را بدهید و همیشه او را تشویق کنید.

اگر سک در منزل دستشویی کرد اقدام به تنبیه او نکنید. هیچ گاه دماغ سگ خود را به مدفوعش نمالید. عده ای فکر می کنند این عمل باعث باز داشتن سگ از تکرار این عمل می شود. هیچ چیز شفاف تر از واقعیت نیست.
بسیار ساده سگ را بیرون به محل مشخص شده ببرید و قرمان دستشویی کن را به او بدهید . اگر فرمان را اجرا کرد او را دوباره تشویق کنید . در صورتی که نکرد اصلا مهم نیست. اصل مهم است که شما سک را تحت فشار گذاشته اید تا در محل مشخص دستشویی کند.

اگر بر سر سگ فریاد بزنید او را بزنید یا دماغش را به مدفوعش بمالید تنها کاری که کرده اید بزرگ تر کردن مشکل است . این کار سگ را از دستشویی کردن در داخل خانه باز نمی دارد . تنها نتیجه این عمل این است که سگ در جایی که شما نمی بینید اقدام به کار خود می کند و همه چیز شکل پیچیده تری به خود می گیرد!

راه ساده: راه های دستشویی کردن سگ در داخل خانه را از بین بردن. بردن سگ به محل مشخص در خارج حانه . تکرار فرمان و تمرکز بر مثبت بودن که همان تشویق سگ بعد از عمل دستشویی است.

در زمانی بسیار کوتاه سگ با خوشحالی خود به محل مشخص شده می رود زیرا شما به او انرژی مثبت زیادی داده اید و کل موضوع را که بسیار سخت تصور می شد برای هر دو ساده کرده اید.

ترجمه: شهرزاد
منبع:EzineArticles Submission - Submit Your Best Quality Original Articles For Massive Exposure, Ezine Publishers Get 25 Free Article Reprints