چوب های بی خطر برای چین چیلایکی از موارد شگفت انگیزی که ما یاد گرفته ایم این است تمام چوب ها برای چین چیلا ایمن و بدون خطر نمی باشد .چین چیلا ها موجودات جالبی هستند که جویدن چوب برایشان یک تفریح همیشگی است . پس شما باید چوب ایمن و بدون خطر را در اختیاد چین چیلای خود قرار دهید .


تهیه چوب در خت سیب برای ما بسیار اسان است به خاطر اینکه ما درختان سیب زیادی در منظقه مسکونی خود داریم.ما برای تهیه چوب سیب به یکی از باغ هایی که در اطرافمان وجود داشت رفتیم و صاحب باغ اجازه جمع کردن چوب های سیبی که به روی زمین ریخته بود گرفتیم . همچنین یک پای خریدیم . در کل میتوانیم بگوییم معامله بسیار خوبی بود .


یکی از پیشنهاد هایی که مل برای بی خطر شدن چوبی که تهیه کرده اید به شما میگوییم جوشاندن چوب به مدت 30 دقیقه در دمای 300 درجه است .این ایده را ما برای این پیشنهاد میکنیم که بوسیله جوشاندن تمام میکروب های میکروسکپی از بین میروند . اما روشی که ما در موردش این روزها شنیده ایم شستن چوب در اب نمک است . در حال حاضر ما این روش را به علت اینکه فواید و مضراتش را نمیدانیم پیشنهاد نمیکنیم ! اما ما در جستجوی فواید این روش هستیم .


لیستی که در زیر مشاهده میکنید لیست چوب های بی خطر (ایمن ) و خطرناک است . ما برای چین چیلای خود از چوب سیب ،صنوبر،چوب کاج پخته شده و خشک شده ،مخروط کاج که هیچ ضررر و خطری برای چین چیلا ندارد استفاده میکنیم .

چوب های ایمن برای استفاده :


سیب(همچنین برای اسباب بازی جویدنی خوب است )


صنوبر(همچنین برای بستر چین چیلا مناسب است )

درخت نارون


درخت فندق


درخت گلابی


درخت انگور خرس


درخت گردوی امریکای مرکزی یا درخت پیکان


درخت کاج(تنها وقتی که چوب پخته شده و خشک شده باشد مناسب است و نباید به صورت تازه استفاده شود )


درخت به


درخت بید


چوب های خطرناک برای استفاده :

درخت بادام

درخت سرو

درخت گیلاس


درخت شاه بلوط


شاخه تازه درخت کاج


درخت گریپ فروت


درخت لیمو


درخت پرتقال


گیلاس ماهون


درخت گردو


درخت ماموت


درخت بلوط( از پایه برای اسب هم خطرناک است )


درخت الو


درخت سماق


چوب قرمز


از ایمن بودنش مطمئن نیستیم :


درخت غان (سفید،طوسی،برگ پهن، درخت غان معمولی ممکن است بی خطر باشد )


درخت زبان گنجشک (دانه هایش هیدروژن سیانور تولید میکند چرا ریسک کنیم ؟)


درخت ارس ( اگر مقدار مورد استفاده کم باشد مشکلی نیست )


مترجم:پارنیا.خ

منبع:chinchillaplanet.com