اسب نژاد بارب ( Barb horses )
این نژاد که از مناطقی از شمال آفریقا مانند: مراکش، الجزیره و تونس و تریپولی منشا گرفته است به عنوان نژادی کاملا شبیه به اسب های عرب شناخته می شود، محققان علوم پرورش اسب معتقدند ورود اسب های عرب خصوصا از کشور سوریه به این مناطق در قرن هیجدهم میلادی و از تلاقی های صورت گرفته بین اسب های عرب با اسب های بومی این مناطق نژاد بارب به وجود آمده است.
این اسب ها به عنوان یکی از اسب های خون داغ در پیدایش اسب های امروزی مطرح هستند.

خصوصیات ظاهری:


قد: بین 142 تا 155 سانتی متر در ناحیه جدوگاه

سر: یکی از مشخصات ویژه اسب بارب طول سر زیاد حیوان نسبت به سایر اندام آن می باشد.


شانه: صاف و بدون برجستگی خاص با شیب بسیار کم


یال و دم: یال پر مو و مواج و دم از ناحیه پایین بدن خارج شده است.
سینه: سینه کوچک و به سمت طرفین شیب دار و گرد


کپل: شیب دار


اندام حرکتی: ظریف با سم های خوب


رنگ بدن: کهر، قهوه ای و کرنگ و سیاه با یال های پرمو و مجعد از نشانه های اسب های بارب می باشد.


کاربری: از اسب های بارب عمدتا جهت سواری آزاد خصوصا در مناطق صحرایی و گرمسیر و نیز مسابقات اسبدوانی با طول مسافت های کوتاه و نیز اصلاح نژاد سایر نژاد ها استفاده می شود.


پراکندگی: در کلیه کشورهای شمال آفریقا، مراکش، الجزایر، تونس، کامرون، تریپولی ، همچنین اسپانیا و آمریکا این اسب ها پرورش داده می شوند.

متاسفانه برای این نژاد تا کنون انجمن نژادی تاکنون انجمن نژادی تشکیل نشده و تبارنامه ای صادر نشده است. ولی به صورت تفاهم شده عموم محققان، این گروه از اسب ها را به عنوان یک نژاد پذیرفته اند شاید علت آن هم انتقال بسیار خوب صفات آن ها به نتاج می باشد.

دکتر مسعود خلیلی
گردآوری:
hsoonheb