واکسن کزاز اسب Tetanus Toxoid Vaccine For Horses
ترکیب :

توکسوئید تصفیه و جذب شده کزاز

موارد استعمال :

به منظور ایمن سازی بر ضد کزاز در اسب

نحوه مصرف واکسن و میزان دز مصرفی :

1- تزریق اول در سه ماهگی یا اولین مراجعه

2- ،، دوم چهار هفته بعد از تزریق اول

3- ،، سوم یکسال بعد از تزریق دوم

4- ،، یادآور هر پنج سال یکبار

تذکر : تزریق یک دز واکسن در ماه آخر آبستنی در مادیانهای آبستن

قبل از تزریق واکسن محل تزریق تمیز و ضدعفونی شود و تزریق به صورت داخل عضلانی به مقدار یک دز دو میلی لیتری انجام گیرد.

عوارض جانبی :

ممکن است در ناحیه تزریق عوارض موضعی شامل حساسیت و تورم و ندول سفت بروز کند که تا چند ماه باقی بماند و ممکن است فلجی موقت عضلات بروز کند.

توصیه های لازم :

قبل از تزریق شیشه محتوی واکسن را خوب تکان داده تا واکسن یکنواخت گردد.

استفاده از آنتی توکسین همزمان با این واکسن بلامانع است.

روش نگهداری :

واکسن در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

واکسن نبایستی یخ بزند و تزریق واکسن یخ زده ایجاد واکنشهای شدید خواهد نمود.

نویسنده :دکتر احسان طاهری