سخنگویی مرغ مینا :

اگر شما میخواهید یک مینای سخنگو داشته باشید ، بهتر است که یک بچه مینای 6 تا 8 هفته خریداری کنید تا با او شروع به تمرین حرف زدن کنید . توانایی حرف زدن در مرغ مینا در نر و ماده یکسان است ،هیچ کدام از این دو از ان یکی برتر نیست . شما میتوانید در زودترین زمانی که مینا را به خانه اورید شروع به اموزش حرف زدن به او بکنید . تمرین کردن برای سخن گویی مینا باید قبل از سنی که توانایی حرف زدن پیدا میکنند صورت بگیرد چون مینا ها همه چیزهایی که گفته میشود در ذهنشان ذخیره میکنند .


این باعث میشود که مینا تبدیل به یک سخنگو عالی شود . هر روز باید زمانی را برای تمرین سخنگویی برای مینا بگذارید باید تکرار کنید مثلا هر روز چندین بار بگویید سلام هر عبارت باید به قدری تکرار شود تا در حافظه مینا سپرده شود و او یاد بگیرد . از صداهای بامزه و لحن های مختلف استفاده کنید تا مورد توجه مرغ مینا قرار بگیرید . مرغ مینا ها چه در بیرون قفس و چه در داخل قفس به صداها گوش میدهند .
مرغ میناهای هندوستانی و جاوه ای سخنگو های بسیار خوبی می باشند .البته مرغ میناهای دیگری هم هستند که توانایی حرف زدن داشته باشند ، هرچند انها مانند این دو گونه نمیتوانند سخن بگویند اما توجه خیلی ها را به خود جلب میکنند . مینا ها بیشتر در استرالیا و هاوایی زندگی میکنند اما انها به پرندگانی مزاحم شهرت پیدا کرده اند در صورتی که انها میتوانند پرندگان بسیار بامزه و دست اموزی باشند که توانایی انجام خیلی از کارها را خواهند داشت خیلی از افراد این پرندگان را نگه می دارند و از نگهداری انها لذت میبرند .
برخی از گونه های سار هم توانایی تقلید کردن کلمات را دارند . سار اروپایی در صورتی که از ابتدا زندگی نگه داری شده باشد میتواند حیوان خانگی مناسبی باشد .انها هم توانایی سخنگویی را دارند .من به شما نمیگویم که بروید بیرون و یکی از بچه ها را از لانه بردارید .سار ها و میناهایی که در مغازه های حیوان فروشی هستند و شما اگر انها را از بچگی بخرید میتوانید به راحتی دست اموز کنید و انها حیوان بسیار خوبی خواهند بود و توانایی حرف زدن دارند .
باید این را بدانید که مرغ مینا از 2 تا 3 ماهگی شروع میکند اولین کلمات را به زبان بیاورد . حتی اگر پرنده در این مدت شروع به حرف زدن نکرد نباید دلسرد بشوید . این مهم نیست بلکه مهم این است شما از زودترین زمان ممکن شروع به اموزش سخنگویی به مینا بکنید . سلام اولین کلمه ای است که مینا میتواند به راحتی یاد بگیرد . هنگامی که مرغ مینا برای اولین بار شروع به صحبت کردن میکند ممکن است شما کاملا نفهمید که او چه میگئوید و کمی از کلمه را ادا نکند . هرچه اموزش سخنگویی بیشتر ادامه پیدا کند مرغ مینا کلمات را کاملتر و تمیز تر خواهد گفت .


ممکن است مرغ مینا هر چیزی را که شما میخواهید یاد نگیرد . مینا ها پرندگانی بسیار باهوش با شخصیتی بسیار جالب می باشند . مینا ها انچه را که شما میخواهید تقلید میکنند . چیز هایی که شما در این مقاله خواندید ممکن است مرغ مینا را در نظر شما خوب جلوه دهد .


مترجم:پارنیا.خ
منبع: mynahbird.org