قفس طوطی های خورشیدی:
طوطی های خورشیدی پرندگان فعال و بازیگوشی هستند که نیازمند قفس بزرگی هستند تا در ان حرکت کنند .شما میتوانید از قفس سایز بزرگ کاکاتیل برای طوطی خورشیدی استفاده کنید اما انها به قفس بزرگ طوطی سانان نیاز خواهند داشت.


مراقب این باشید که نشیمن گاه را در کجا قرار میدهید اگر جای نشیمن گاه مناسب نباشد ممکن است دم پرنده به ان ویا به قفس برخورد کند و پرهایش بریزد .برای طوطی خورشیدی خود تعداد زیادی اسباب بازی تهیه کنید ممکن است او هیچ وقت از بازی کردن با انها خسته نشود .


انها اسباب بازی را دوست دارند ممکن است اسباب بازی ها را خراب کنند فقط مطمئن شوید تیکه کوچکی وجود ندارد که باعث شود امنیت طوطی به خطر بیافتد و ان را طوطی ببلعد . مطمئن شوید وسیله ای نیست که طوطیتان با خراشیدن ان به خود اسیب بزند . پرنده شما عاشق یک زمین بازی پر از اسباب بازی خواهد بود این شاید برایش لذت بخش ترین چیز باشد .
مترجم:پارنیا.خ