راه های تشخیص لاغری و چاقی اسب ها


بارها این اتفاق برای تک تک ما افتاده که در جمعی حضور داشته ایم و دوستان در حال برسی و ابراز نظر در مورد اسب و یا مادیانی بوده اند و از لفظ "چاق" و یا سنگین برای وی استفاده کرده اند . ایا ان اسب واقعا چاق است ؟ ایا معیار چاقی از دید هر فردی متفاوت است؟
خدا را صد هزار مرتبه شکر که و تب سندرم فشن تی وی و مدلینگ! به صنعت اسب و اسبداری کشور ما راه پیدا نکرده ( البته چندتا سندرم بدتر به اندازه کافی اسب و اسبدار کشور ما را قلقلک می دهد همینجوریشم!!)
برای اینکه معیار اندازه گیری چشمی و برسی میزان وزن اسبان دارای استاندارد واحدی شود در سال 1980 استانداردی توسط محققین معرفی شد که تا 1983 به کمال رسید . استفاده از ان نیاز به دانش و اگاهی چندانی ندارد تنها کافی است فرد موقیعیت های اناتومیکی بدن اسب را بشناسد .
این سیستم که در اصطلاخ (BCS) یا به عبارتی امتیاز وضعیت بدنی نامیده می شود بر اساس درجه گذاری از 1 تا 9 بنا نهاده شده است که عدد یک نماد اسب بسیار بسیار لاغر و عدد 9 بیانگر اسبی فربه و خیلی چاق می باشد و عدد 5 میانه و نمایان وزنی متناسب می باشد


اسکور 1 : فلاکت زده!
اسب بسیار لاغر می باشد .هیچ گونه بافت چربی در زیر پوست احساس نمی شود و کلیه استخوانهای ناحیه گردن ، کپل ، ستون فقرات و سینه به راحتی قابل تشخیص است . ساختارهای جدوگاه ، شانه و گردن به راحتی قابل تشخیص می باشند.

اسکور 2 : خیلی لاغر
اسب لاغر می باشد . یک لایه ناچیز و جزیی چربی روی ستون فقرات و مهره ها را پوشانده است . استخوان های پشت ، لگن و ستون مهره ها برجسته و قابل تشخیص هستند. ساختار جدوگاه ، شانه و گردن ظاهر می باشنداسکور 3 : لاغر
چربی تفریبا نیمی از مهره ها را پوشانده است. یک لایه نازک چربی در زیر دنده ها احساس می گردد اما با این حال دنده ها به اسانی قابل مشاهده اند . استخوانهای لگن دیده نمی شوند با این حال ساختارهای جدوگاه ، گردن و شانه قابل تشخیص هستند

اسکور 4 : نسبتا لاغر
یک خط چربی پشت را پوشانده است . نمایه ضعیفی از دنده ها دیده می شوند . چربی بر روی قاعده دم احساس می گردد. استخوانهای لگن قابل مشاهده نیستند . ساختارهای گردن و شانه و جدوگاه انچنان مشخص و لاغر نیستند.
اسکور 5 : متناسب
پشت را لایه ای چربی پوشانده است . دنده هابا لمس احساس می شوند اما ظاهر نمی باشند. چربی قاعده دم حالت نرم و گوشتالو دارد . جدوگاه حالت محدب داشته و پوست ناحیه شانه و گردن به صورت صاف به بدن ملحق شده استاسکور 6 :نسبتا فربه
چربی ناحیه قاعده دم صاف و یک دست می باشد و چربی روی دنه ها حالت نرم و گوشتالو دارد . چربی از دو طرف جدوگاه رو به پایین در طول گردن و پشت شانه شروع به گسترش نموده است .


اسکور 7 : فربه
دنده ها در لمس قابل تشخیص می باشند ولی چربی از دنده قابل تمایز نیست . چربی قاعده دم حالت صاف پیدا نموده است . چربی از ناحیه جدوگاه به سمت پایین تا پشت شانه و تمام گردن گسترش یافته است


اسکور 8 : چاق
به سختی می توان ندنه ها را در لمس ناحیه به دلیل حجم زیاد چربی احساس نمود . چربی های اطراف قاعده دم بسیار نرم می باشد . منطقه اطراف جدوگاه از چربی انباشته شده است.
اسکور 9 : بسیار چاق

چربی کل دنده ها و فضای بین انها را پر نموده است . چربی زیادی ناحیه جدوگاه ، گردن ، شانه را پر نموده است. ناحیه فلنک از چربی انباشته شده است


امیر امیر خانی