ویتامین E یکی از ویتامین‌های مهم برای جوجه‌هاست که برای رشد و تقویت سیستم ایمنی آن‌ها ضروری است. با این حال، کمبود ویتامین E تنها یکی از عواملی است که ممکن است باعث عدم تخم‌گذاری موفقیت‌آمیز فنچ‌های شما شود.عوامل دیگری مانند کمبود مواد معدنی، عفونت‌های باکتریایی و ویروسی، تغذیه نامناسب، تنش و استرس و شرایط محیطی نامساعد نیز می‌توانند باعث عدم تخم‌گذاری موفقیت‌آمیز فنچ‌های شما شوند.برای رفع کمبود ویتامین E و جلوگیری از عوارض آن، می‌توانید از مکمل‌های ویتامینی مخصوص جوجه‌ها استفاده کنید. همچنین، برای اطمینان از سلامتی فنچ‌های خود، بهتر است به یک دامپزشک مراجعه کنید تا علت عدم تخم‌گذاری موفقیت‌آمیز آن‌ها را تشخیص دهد و راهکارهای مناسبی را برای شما پیشنهاد دهد.