سلام عذر میخوام من تازه عضو شدم امروز یک بچه گربه زیر کاپوت جفت موتور ماشینم رفته نمیدو نستم استارت زدم وتسمه زده دوتا پاش روفلج کرده الان نمیدونم چکار کنم. گذاشتمش تو جعبه شیر وغذا بش دادم.