چگونه گربه ی خود را از ادرار و مدفوع کردن در جای نا مناسب متوقف کنیم؟
اگرچه پاشیدن ادرار گربه ها در جای نامناسب میتواند نشانه ای از یک وضعیت پزشکی باشد، این علم میتواند به خاطر استرس ناشی از حضور شخصی جدید در خانه،فرشی جدید،تغییر دکوراسیون و یا احساس وجود گربه ی همسایتان هم باشد.اینجا چگونگی یادآوری مکان ادرار و دفع گربتان به او را به شما یاد میدهیم.

دستورالعمل
جلوگیری کردن از ادرار و دفع گربه در مکانهای نامناسب:

1 گربه تان را برای چک کردن وضعیتش و برای اطمینان حاصل کردن از اینکه این مورد یک بیماری نیست به دامپزشک ببرید.
2 جعبه های دستشویی گربه تان را در مکانی هایی که حیوان ادرار و دفع میکند قرار دهید.
3 در مکان هایی که حیوان ادرار و دفع انجام داده، پلاستیک،مقوا های دو رو،کاغذ سنباده و یا رایحه ی لیمو قرار دهید.این ها حیوان را از ادرار کردن در آنها مکانها دلسرد میکند.
4 برای جلوگیری از ادرار و دفع حیوان در سینک های دستشویی و وان های حمام، آنها را مقداری از آب پر کنید.
5 گربه تان را در اتاقی شامل جعبه ی ادرار،غذا و آب محدود کنید.
6 در صورتی که گربه تان به خاطر وجود عوامل خارجی (مثلا گربه ای جدید در محل) استرس زده است، از خروجش از خانه جلوگیری کنید.
7
با گربه تان با محبت رفتار کنید و از کلمات تقویت کننده و مثبت زیادی استفاده کنید.

یاد دادن مکان مناسب ادرار و دفع به گربه:
1 تعداد جعبه های ادرار را در سراسر خانه افزایش دهید.شما با این کار احتمال استفاده ی گربه از حداقل یکی از آنها را بالا میبرید.
2 از انواع و اقسام جعبه های ادرار گوناگون استفاده کنید تا توجه گربه تان را جلب کنید.
3 زمانی که گربه تان بالاخره از جعبه ی ادرار استفاده کرد، مکان آن را تا چهار هفته تغییر ندهید.
4 جعبه را روزانه به اندازه ی 30 سانت یا کمتر به مکانی که شما میخواهید جعبه آنجا باشد نزدیکتر کنید.
5 در صورتی که گربه تان از جعبه استفاده کرد، از او با دادن جایزه استفبال کنید.
6 در صورتی که گربه تان به ادرار و دفع کردن در اطراف خانه ادامه داد، با یک رفتار شناس حیوانات یا دامپزشک مشورت کنید.برخی گربه ها نیازمند درمان های موقت ضد اضطرابی هستند.

نکات و اخطار ها
مکانهای کثیف شده را بوسیله ی شوینده های فرش و وسایل خانه و یا محلولی حاوی یک قسمت سرکه ی مقطر و دو قسمت آب تمیز کنید.

منبع
ترجمه شده توسط : علیرضا زمانی