طوطی vasa و coracopsis 2گونه طوطی ماداگاسکاری و همچنین جزایر غربی اقیانوس هند می باشند.

2زیرگونه اصلی:


Lesser Vasa Parrot
Greater Vasa Parrot


محبوبیت هر دو زیرگونه برای نگهداری پرنده خانگی طی چند سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است.


ظاهر بسیار خاصی در بین طوطی ها دارن پوشش کامل بدن خاکستری و نوک صورتی رنگ چهره و ظاهری جذاب به این طوطی داده است. گردن این طوطی بلند بوده و بدن بلند و کشیده ای دارد.

در فصول جفت گیری هر دو جنسیت نر و ماده به زرد تغییر رنگ می دهن.البته اگر ریزش در غیر زمان جفت گیری باشد در طوطی ماده نشانه کچلی و بی مویی طوطی است.

از نکات جالب دیگر در طوطی ماده تغییر رنگ پرها از خاکستری به قهوه ای بدون ریزش پر و رویش مجدد پر است و به دلیل توزیع مجدد ملانین می باشد که پیگمنت پرهای طوطی را سیاه می کند.
اندازه:


طول طوطی Vasa30 سانتی متر و وزنی حدود 185-195 گرم دارد


ترجمه:شهرزاد