سلام دوستان خسته نباشید من هدود چها پنج روزه که دوتا جوجه ملنگو گرفتم بهشون. سرلاک میدادم ولی سرلاکم که تموم شد دیگه از اون مدل گیرم نیومد و یه مدل دیگه گرفتم الانم بهشون میدم اینا عاشق موزن و جوانه ماش ولی الان یه روزه که دیگه موز نمیخورن یکیشون هم خیلی غذا نمیخوره یا به زور میخوره دهنشو قفل میکنه چیکار کنم؟