سلام من دوتا خرگوش دارم که فک کنم دوتاشون نر هستن. نمیتونن با هم بسازن بنابراین روزی یکیشونو از قفس آزاد میکنم تا بچرخن. تقریبا یک ماه هست که این روند پیش رفته، به تازگیا یکی از خرگوشا وقتی تو قفس هست از صبح تا شب میله آهنی قفس رو میجوه من نگران دندوناش هستم باید چکار کنم؟