سلام ببخشید لاکپشت من چند روزیه یه حاشیه های سفید رنگ اومده رو لاکش
میشه راهنمایی کنین چیکار کنم؟