سلام وعرض ادب
یه هفته هست به فناری نر خریدم صاحبش میگفت هنوز تو لکه.پرهای گردن و روی سرش ریخته
به ماده خیلی مست هم داشتم بعد چند رکز باهم جفت شدن.هنوز هیچ صدایی از این پرنده نر در نمیاد.اب وغذاخورونش هم خوبه.روی چوب ک میشینه کمی پف میکنه وتند تند نفس میکشه.ماده ۴تاتخم گزاشته واین نر بیشتر وقتا کنار مادس.
میخاستم راهنماییم کنید نر چه مشکلی داره.
ایا جوجه درماد از این تخمها .سپاس