باسلام. گربه خیابانی توی محل خونمون سرما خورده عطسه داره با اشک چشم زیاد خواهش میکنم کمک کنید چه دارویی میشه بدم بهش بخوره خوب بشه