سلام من مسافرت بودم و پدرم گفت ک نخ دور فنچم پبچیده شده الان ک اومدم خونه دیدم بکی از پاهاش سیاه خشک شده ک خودش با نوک زدن میخواد بکندش رو اون یکی پاشم نمیتونه بایسته و انگاشتو باز کنه چیکارش کنم‌😭😭