سلام.اساتید عزیز تازگی تخم های هش شده به کلی میمیرن.یعنی از تخم در میان تا دو روزی هم زنده هستن و تکان میخورن ولی بعد دو روز کلا میمیرن.شاید ۳۰۰ تا ۴۰۰ تا بچه هش شده به کل میمیرن. چند جفتم این شکلیه.راهنمایی کنید لطفا مشکل از کجاست؟ممنون