یه هفته اس خریدمش
الان دو روزه همش پوف میکنه خودشو خیلی بیحاله
موقع راه رفتن دیگه تلو تلو میخوره.همش میخابه
خیلی سخت غذا میخوره ولی میخوره
نمیدونم چشه داره میمیره.کمک کنید.