مخملک ماهی Oodinium limneticum، بیشتر به عنوان عامل تاثیرگذار بیماری مخملک ماهی شناخته میشود که یک تاژکدار تک سلولی می‌باشد. این آبزی ، به عنوان یک جاندار ترکیبی شناخته میشود ،که هم دارای خصوصیات گیاهان بوده ، وهم یک جانور محسوب می‌شود.

اما با این شرایط، برای یک آکواریوم، این تاژکدار، یک عامل بیماری‌زای ترسناک بوده که قادر به پاک کردن کامل یک گروه از جمعیت ماهی‌هاست و ممکن است حتی شما زمان رخداد آن را نیز متوجه نشوید!
این بیمای یک از ترسناک ترین بیماری ها بین ابزیان است.
درمان بیماری مخملک ماهی

کلروکین فسفات، یک گزینه درمانی برای مخملک ماهی است؛ اما، مس همیشه تاثیر گذار می‌باشد. اگر علائم این عارضه سریع شناسایی شوند، این‌ روش‌ها همچنین روی سفیدک نیز تاثیرگذار هستند؛ از همین رو، اگر در تشخیص این بیماری، شک دارید، درمان با مس، همیشه هر دو بیماری را پوشش می‌دهد.
روش انتقال مخزن به مخزن و کاهش شوری قبل یا در هنگام معالجه، به خاطر شدت این بیماری، توصیه می‌شود؛ ولی، این فقط، تسکینی موقتی فراهم می‌کند و مخملک را کاملا، از بین نخواهد برد.
هنگامی که باید آکواریوم بدون ماهی نگه‌ داشته شود، تا تمامی آثار بیماری از بین برود را دوران آیش می‌گویند.
اگر اطمینان را دارید که این بیماری مربوط به ماهیان موجود در تانک اصلی میباشد حداقل ۶ هفته برای قرنطینه باید در نظر بگیرید. اما، اگر شما شک دارید که این بیماری سفیدک یا بیماری‌های دیگر است، لازم است که در استفاده دوباره از تانک، بیشتر تعلل کنید و تا ۶۶ روز، آن را به حال خود رها کنید.

بیماری مخملک ماهی
روش تشخیص

Oodinium limneticum در مرحله ابتدایی آبشش‌های ماهی را مورد تهاجم قرار میدهد و ماهی را در اثر خفگی می‌کشد. اگر این رخ اتفاق دهد، ممکن است شما هرگز شواهد فیزیکی‌ای از این بیماری را روی بدن ماهی نبینید. از همین رو، مشاهده علائم کلیدی رفتاری در این عارضه، بسیار مهم هستند و عبارت‌اند از:


  • از بین رفتن کامل اشتها
  • بروز رفتارهایی مثل تنفس سنگین، درخشش، جمع کردن سر و شنا کردن نامنظم
  • شما در مقابل جریان ورودی آب اصلی
  • گوشه‌گیری و منزوی شدن


مطالعه بیشتر: بیماری کیسه هوا


اگر علامت‌های فیزیکی قابل مشاهده، آشکار شود:


  • ممکن است در ابتدا مشابه سفیدک با ترشحاتی مثل شکر یا نمک به نظر رسد که معمولاً بر روی باله‌ها، مشخص هستند.
  • بعد از چند روز یا گاهی چند ساعت، این نقاط سفید در همه جای بدن ماهی، گسترش می‌یابند که آن را در یک هاله‌ فرو می‌برد.
  • به همین علت، گاهی، بدن ماهی، کثیف بنظر به نظر می‌رسد یا حوزه‌های تیره‌ای، قبل از پدیدار شدن کامل، ظاهر می‌شود.


علت بیماری مخملک ماهی

بیماری مخملک ماهی دارای یک چرخه حیات مشابه با کریپتوکاریون ایریتان بوده اما چرخه حیات مخملک، اغلب سریع‌تر است و حمله آن در دوره‌ای که به صورت شناگران آزاد می‌باشند، بسیار بیشتر از سفیدک طول می‌کشد.
این عارضه می‌تواند دلایل زیادی همچون عفونت، قارچ و بیماری‌هایی باشد که ایمنی ماهی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. برای اینکه بتوانید علت این بیماری را تشخیص دهید، باید تمامی فاکتورهای آبی را در نظر بگیرید.