سلام من به عنوان کادو بهم خرگوش دادن اما شرایط نگهداریشو ندارم وقتی میبینم که اذیت میشه یه اگه اینطوری که گفتین ازش مراقبت نشه بیماری میگیره و .‌‌.. در کل خودمم اذیت میشم و دلم میسوزه به نظرتون زودتر بفروشمش ؟ از یه طرفم دلم شور میزنه صاحب خوبی گیرش نیاد 💔 اگه جای خوبی میشناسین برای فروشش لطفا بهم بگید