سلام خسته نباشیدمن یه مرغ مینای ۲ساله دارم۴،۵روزپیش یک چمن خوردوازآن روز به بعدکسل شدوبیشتروقتامیخوابیدیایه گوشه خودشوپف میکردکه بعداز۳روزیه دفعه دهنش وبازگذاشته بودوبالهاشوول کرده بودبردمش پیش دامپزشک گف عفونت روده داره وقرص colistenro_cروبهت دادوگفت روزی یک عددبهش بده بعدالان دوروزه به زوردرحدنصف قرص میدمش وبه محض این که میخوره پنج دقیقه بعدش استفراغ میکنه،،حالاچیکارکنم چجوری قرص وبهش بدم چون سرخوردنش خیلی اذیت میکنه واینکه بعدش استفراغ میکنه طوری نیس؟؟؟درمانه دیگه ای به جزاین قرص نداره؟؟؟