سلام دوستان عزیز
این پرنده چه نژادی هستش و اینکه تغذیه مناسبش چی هست؟
و اینکه ظاهرا اسهال داره درسته ؟
برای خوب شدنش چیکار میتونم براش انجام بدم ؟


https://s2.uupload.ir/files/20230324_224653_ze90.jpg

https://s2.uupload.ir/files/20230324_223210_7gw.jpg

https://s2.uupload.ir/files/20230324_223235_awdr.jpg

https://s2.uupload.ir/files/20230324_223228_s1sg.jpg