سلام دوستان ماهی فایتر من یکی دوهفته ای است که غذاش خیلی کم شده همش ته آب میره و معلوم نیست چشه هرچقدر غذا میرطزم نمیخوره بی تحرکت و بیحال ته آب میشینه

لطفا راهنمایی کنید خیلی اذیتم اینجوری میبینمش